Jätteiden keräys ja vastaanotto sekä jäteneuvonta

Jätehuoltoviranomainen tuottaa mm. seuraavia palveluita; alueen jätehuolto ja kehittäminen, päättää ja seuraa alueen jätteenkuljetusjärjestelmän, jätehuoltomääräykset sekä jätetaksan toimivuutta. Viranomainen myös myöntää poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä sekä hyväksyy komposti ja omatoimisen lietteen käsittely -ilmoitukset. Jätehuoltoviranomainen pitää myös jätekuljetusrekisteriä. EKOposti on alueen jätehuollon tiedote, joka jaetaan jokaiseen kotiin toukokuussa.

Alueen jätehuollon operatiiviset palvelutehtävät (jätteiden vastaanotto, käsittely ja eteenpäin toimittaminen, jäteasemien toiminta, asiakaspalvelu, tiedotus, yritysjätteet, ym.) tuottaa Kempeleen Jätekuljetus Ky.

Jäte- ja lajitteluasemat on tarkoitettu Lakeuden EKOn alueen kotitalouksille, sekä kohtuullisille määrille maatalouden vaarallista jätettä (ei yritysjätteille!). Kaikki EKOn alueen asemat ovat kuntalaistemme käytössä.
Jäteasemille vastaanotetaan sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä (maalit, akut, loisteputket, öljyt, ym.), rakennus- ja remonttijätettä, poistotekstiilejä, iso sekalainen jäte (huonekalut, isot tavarat), haravointi- ja puutarhajätteitä, oksia ja risuja sekä hyötyjätteitä: lasi, metalli, kartonki, pahvi, paperi ja pakkausmuovi. Rakennus- ja remonttijäte sekä iso sekalainen jäte on maksullista. Osassa muita jätteitä voi olla määrärajoitukset. Katso ohjeet jätteiden tuontiin EKOn sivuilta!

Valtakunnallisen keittiöbiojätteen erilliskeräysvelvoite ei velvoita Utajärven asuinkiinteistöjä. Sen sijaan Lakeuden EKOn jätehuoltomääräykset velvoittavat keittiöbiojätteen erilliskeräykseen vähintään neljän huoneiston kiinteistöillä.

Alueen apteekkeihin voit toimittaa ylimääräiset ja vanhentuneet lääkkeet sekä ruiskut.

Utajärven kunnassa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus tehdä itse sopimus kilpailuttamansa jätekuljetusyrityksen kanssa, myös vapaa-ajan asuntojen! Alueella toimivat jätekuljetusyritykset löytyvät EKOn sivuilta sekä EKOpostista.

Pikalinkit:

Toimi näin

Jos haluat jäteneuvontaa, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Kempeleen Jätekuljetuksen sivuilta löydät myös hakutoiminnolla varustetun lajitteluohjeen.

Utajärven kunnassa on kuntalaisille tarkoitettu jäteasema, johon voi toimittaa jätteitä, osoite: Varastotie 5, Utajärvi. Jäteasema palvelee kuntalaisia aina tiistaisin klo: 14 – 18, lisäksi kesäaikana (1.5 – 31.8) parittoman viikon lauantaina klo 10-14.

Utajärven kunnassa järjestetään vaarallisten jätteiden kiertävä keräys kylätaajamissa aina toukokuussa ja syyskuussa. Tarkemmat tiedot löytyvät Lakeuden EKOn ja Kempeleen Jätekuljetuksen sivuilta.

Palvelu on tarkoitettu kuntalaisille. Osasta jätettä on määrärajoitteet ja osasta peritään jätetaksan mukainen maksu. Jäteneuvonta on maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Jätelakihttp://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Puhelinasiointi

Lakeuden EKO puhelinasiointi

Limingan kunnan palvelupäällikkö. Lakeuden EKO

Puhelin

+358503240963

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 15:00
Tiistai 08:00 - 15:00
Keskiviikko 08:00 - 15:00
Torstai 08:00 - 15:00
Perjantai 08:00 - 15:00

Yhteystiedot

Jäteneuvonta ja asiakaspalvelu

Utajärven kunnan jäteneuvonta ja asiakaspalvelu, tuottajana Kempeleen Jätekuljetus Ky ja Lakeuden EKO

Kempeleen Jätekuljetus Ky, Operatiivinen toiminta: jätteiden vastaanotto ja käsittely, jäteasemien toiminta, lajitteluohjeet, vaarallisten jätteiden käsittely, yritysjätteet, ym.

Lakeuden EKO, Jätehuoltoviranomainen: viranomaistoiminta, alueen jätehuolto ja kehittäminen, jätehuoltomääräykset, jätetaksa, poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä, reklamaatiot, koulutustilaisuudet, ym.

Tuottajayhteisön vastuulle kuuluvien pakkauksien vastaanottopisteitä hoitaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. RINKI:lle ilmoitetaan mahdolliset RINKI –ekopisteiden siisteyteen tai täyttymiseen liittyvät asiat. RINKI Oy antaa myös neuvoja koskien pakkauksien lajittelua koskeviin kysymyksiin.

Puhelin

Kempeleen Jätekuljetus, Jätehuollon neuvonta
+35885620310

Lakeuden EKO, Viranomaisneuvonta
+358503240963

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, asiakaspalvelu
+358800133888

Sähköposti

neuvonta@kempeleenjatekuljetus.fi
lakeudeneko@liminka.fi
asiakaspalvelu@rinkiin.fi

Käyntiosoite

Ekohaka 7
90440 KEMPELE

Käyntiosoite

Liminganraitti 10 C
91900 LIMINKA

Utajärven jäteasema

Utajärven jäteasema sijaitsee Mustikkakankaan teollisuusalueella. Ohjeita jätteiden vientiin saa Lakeuden EKO:n kotisivuilta.

Puhelin

Utajärven jäteasema
+358443542134

Kempeleen Jätekuljetus, Asiakaspalvelu
+35885620310

Käyntiosoite

Varastotie 5
91600 UTAJÄRVI

Aukioloajat

Tiistai 14:00 - 18:00

Verkkosivu

Lakeuden EKO

Lakeuden EKOn verkkosivuilta löytyvät mm. ohjeet ja jätehuoltomääräykset.