Löytöeläinpalvelut

Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen lemmikki- ja villieläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Löytöeläimet Utajärvellä vastaanottaa Kennel Rocbee. Puh. 050 5547 508

Toimi näin

Jos lemmikkieläimesi katoaa tai löydät irrallaan kulkevan kissan tai koiran, ota puhelimitse yhteyttä lähimpään tahoon, joka vastaanottaa löytöeläimiä.

Tausta ja lainsäädäntö

Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen voi toimittaa kunnan löytöeläintarhaan tilapäiseen hoitoon. Löytöeläintarha säilyttää talteen otettua eläintä vähintään 15 päivää. Sen jälkeen löytöeläintarhalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Sairauden tai vamman vuoksi hoitoon otettu luonnonvarainen eläin on vapautettava, jos on oletettavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. . Jollei eläintä voi vapauttaa eikä sen hoitoa järjestää, eläin on lopetettava.

Eläimen omistaja tai haltija voi joutua maksamaan korvauksen eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Eläinsuojelulakihttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247