Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Rakennuslupa

Kaikki rakentaminen on luvanvaraista. Rakentamiseen tarvitaan joko rakennus-, toimenpide- tai ilmoituslupa.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Rakennusluvan hakemisen yhteydessä luvassa tarvittavat piirustukset toimitetaan kuntaan 3 (kolmena) kappaleena.

Pikalinkit:

Rakennusvalvonnan hinnasto

Utajärven kunnan rakennusjärjestys

Hakuohjeet rakennuslupahakemusta varten

Toimi näin

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.
Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.
Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen taikka sen sijainti tai kaavan sisältö eivät ole naapurin kannalta olennaista. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Tietyissä tilanteissa luvan saaminen edellyttää ensin poikkeuksen hakemista maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä.

Rakennusluvasta peritään maksu.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennusluvasta peritään maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslakihttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Yhteystiedot

Tekninen toimisto

Teknisen toimiston tiloissa toimii mm. elinympäristöjohtaja, rakennustarkastaja, kaavoitusinsinööri, käyttöteknikko ja kiinteistöhuolto.

Elinympäristöpalveluiden perustehtävänä on viihtyisän ja turvallisen ympäristön kehittäminen asumiseen, yrittämiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Puhelin

Rakentamisen palvelut (rakennusvalvonta), Rakennustarkastaja Janne Heikkinen
+358400855951

Kadut, ladut sekä vesi ja viemäri, Käyttöteknikko Esko Spets
+358500584459

Kaavoitus ja maankäyttö, Kaavoitusinsinööri Tiia Possakka
+358505917240

Kiinteisöhuollon palvelut, Työnjohtaja Asko Repola
+358503494692

Ympäristö- ja puistopalvelut, Puutarhuri Päivi Väänänen
+358500186387

Ruoka - ja siivouspalvelut, Ruoka- ja siivouspalvelupäällikköAino-Marjatta Ohenoja
+358505409482

Elinympäristöjohtaja, Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen
+358503871973

Sähköposti

etunimi.sukunimi@utajarvi.fi

Käyntiosoite

Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 15:30
Tiistai 08:00 - 15:30
Keskiviikko 08:00 - 15:30
Torstai 08:00 - 15:15
Perjantai 08:00 - 14:30

Lomakkeet

Hakemus (ilmoitus) kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle

Tällä lomakkeella haetaan rakennus-, purkamis-, toimenpide- tai maisematyölupa tai tehdään ilmoitus.

Rakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa tai vähintään ilmoitus. Rakennuksen purkaminen vaatii määrätyissä tapauksissa purkamisluvan hakemista. Maisemaa muuttava maanrakennustyö (esim. puiden kaataminen) tai muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan.

Lupa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva.

Lomakkeen toimitustiedot

Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI

Hakemus rakennusluvan voimassaoloajan jatkamiseksi

Jollei rakennusluvan mukaista rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi eri hakemuksesta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa.

Lomakkeen toimitustiedot

Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, ellei ilmoittaminen hankkeen vähäisyyden, sijainnin tai kaavan sisällön huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.

Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lomakkeen toimitustiedot

Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI

Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä

Rakennushankkeeseen ryhtyvä antaa tällä lomakkeella rakennusvalvontaviranomaiselle tiedot käytettävissään olevasta suunnittelijahenkilöstä.

Lomake palautetaan täytettynä rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lomakkeen toimitustiedot

Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI

Rakennushankeen huoneistotiedot (RH2)

Anna lomakkeella huoneistotiedot uusista ja laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä muuttuvista asuinhuoneiston tiedoista. Palauta lomake rakennushankeilmoituksen ohessa rakennusvalvontaviranomaiselle.

Tulostettava lomake

RH2+-+huoneistotiedot

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Tulostettava lomake

RH1+-+rakennushankeilmoitus

Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa rakennushankkeesi työnjohtajan (vastaava-, kvv- tai iv-työnjohtaja).

Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lomakkeen toimitustiedot

Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI
Sivun sisältö tuotu Suomi.fi-palvelusta 11.01.2020 09:02
siirry suomi.fi palveluun