Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen edellytykset määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista. Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Tarve on määriteltynä rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Pikalinkit:

Rakennusvalvonnan hinnasto

Utajärven kunnan rakennusjärjestys

Toimi näin

Hae suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Luvat ovat maksullisia

Yhteystiedot

Tekninen toimisto

Teknisen toimiston tiloissa toimii mm. elinympäristöjohtaja, rakennustarkastaja, kaavoitusinsinööri, käyttöteknikko ja kiinteistöhuolto.

Elinympäristöpalveluiden perustehtävänä on viihtyisän ja turvallisen ympäristön kehittäminen asumiseen, yrittämiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Puhelin

Rakentamisen palvelut (rakennusvalvonta), Rakennustarkastaja Janne Heikkinen
+358400855951

Kadut, ladut sekä vesi ja viemäri, Käyttöteknikko Esko Spets
+358500584459

Kaavoitus ja maankäyttö, Kaavoitusinsinööri Tiia Possakka
+358505917240

Kiinteisöhuollon palvelut, Työnjohtaja Asko Repola
+358503494692

Ympäristö- ja puistopalvelut, Puutarhuri Päivi Väänänen
+358500186387

Ruoka - ja siivouspalvelut, Ruoka- ja siivouspalvelupäällikköAino-Marjatta Ohenoja
+358505409482

Elinympäristöjohtaja, Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen
+358503871973

Sähköposti

etunimi.sukunimi@utajarvi.fi

Käyntiosoite

Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 15:30
Tiistai 08:00 - 15:30
Keskiviikko 08:00 - 15:30
Torstai 08:00 - 15:15
Perjantai 08:00 - 14:30

Lomakkeet

Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamishakemus

Poikkeamispäätöstä tarvitaan, jos aiotaan rakentaa toisin kuin maankäyttö- ja rakennuslaki, -asetus, kaava tai rakennusjärjestys määrää tai kyseessä on rakennuskielto tai rakentaminen suunnittelutarvealueelle.

Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lomakkeen toimitustiedot

Utajärven kunta, Rakennustarkastaja
Kirkkotie 27
91600 UTAJÄRVI

Tulostettava lomake

e6688_fi_SuuPoi-hakemuslomake.pdf
sisältö tuotu suomi.fi:stä 23.05.2019 07:38
siirry suomi.fi palveluun
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta