Taiteen perusopetus

Kuvataiteen perusopetusta järjestetään Oulujoki-Opiston kuvataidekoululla vakituisen opettajan johdolla. Opetus on tavoitteellista, tasolta (1-10) toiselle etenevää opetusta lapsille ja nuorille, etupäässä 9-vuotiaasta alkaen. Kuvataidekoulussa on myös varhaisiän taidekasvatusta.

Muhoksen Musiikkikoulu tarjoaa opetussuunnitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti. Musiikkikoululla voi opiskella pianon, viulun, huilun, sellon, klarinetin, lyömäsoitinten ja harmonikan soittoa sekä laulua.

Toimi näin

Käytä ilmoittautumiseen ensisijaisesti Oulujoki-Opiston sähköistä palvelua tai soita Oulujoki-Opiston toimistoon.
Musiikkikouluun järjestetään vuosittain erillinen pääsykoe.

Oppilaaksi taiteen perusopetuksen opintoryhmiin pääsee ennakkoilmoittautumisten perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä. Keskeyttäneiden tilalle voidaan lukukausien vaihteessa ottaa uusia opiskelijoita.

Taiteen perusopetuksen lukukausimaksu opintojaksolta 1 on 103 €, muut opintojaksot 159 € ja teemaopinnot 157 €.

Musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen hinta on 30 minuuttia viikossa 157 €, 45 minuuttia viikossa 236 € ja 60 minuuttia viikossa 315 €.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633

Verkkoasiointi

Oulujoki-Opistoon ilmoittautuminen

Verkkokanava ohjeistaa Sinua ilmoittautumaan Oulujoki-Opisto -kansalaisopiston kursseille. Voit ilmoittautua useammillekin kursseille. Kulloinkin voimassa oleva kurssiohjelma näkyy sivustolla.

Verkkoasiointi

Verkkosivu

Oulujoki-Opisto

Verkkosivu tarjoaa tietoa Oulujoki-Opiston opinto-ohjelmista, järjestettävistä kursseista ja niihin ilmoittautumisesta, kurssimaksuista, henkilökunnasta sekä työ- ja loma-ajoista. Sivustolta löytyy myös tarkempaa tietoa musiikki- ja kuvataidekoulun tarjonnasta sekä mahdollisuudesta tilata kursseja. Sivuston kautta voi myös antaa palautetta ja esittää kurssitoiveita.