Avaa päävalikkoSulje päävalikko  

Palvelut ja asiointi

"Utajärvi tuottaa laadukkaita ja ihmislähtöisiä palveluita!"

Täältä löydät tietoa Utajärven kunnan tuottamista palveluista ja niihin liittyvästä asioinnista.

Pikalinkkejä suosituimmille palvelusivuille:

Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Oulunkaaren kuntayhtymä. Tietoja Palveluista löydät osoitteesta www.oulunkaari.com.

Pelastustoimen palvelut alueella tuottaa Oulu-Koilismaan pelastuslaitos. Tietoa pelastuslaitoksen palveluista löydät osoitteesta www.ouka.fi/oulu/pelastuslaitos.

Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut alueella tuottaa Oulunkaaren ympäristöpalvelut. Tietoa palveluista löydät osoitteesta www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut.

Maaseutuhallinnon tehtävät ja palvelut järjestetään isäntäkuntamallilla yhteistoimintasopimuksen puitteissa, jossa Oulun kaupunki toimii hallinnoivana kuntana. Tietoa palveluista löydät osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/maaseutupalvelut

Utajärven kunnan tuottamat palvelut:

Asiointi ja vaikuttaminen

Aineisto- ja tietopalvelu
Asiakaspalvelu
Digituki
Häiriötilanteiden viestipalvelu
Karttapalvelu
Kunnan viralliset ilmoitukset ja kuulutukset
Kuntalaisaloite
Osallistu ja vaikuta
Tilavaraukset

Asumisen ja elämisen palvelut

Kunnan järjestämät ruokapalvelut
Kunnan vuokra-asunnot
Maahanmuuttajien palveluohjaus
Mökkiläiskirje
Nuohous
Palotarkastus
Pelastustoiminta
Potilasasiamies
Sopimuspalokunta
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaaliasiamies
Väestönsuojelu

Infra ja kiinteistöhuolto

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus
Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito
Kiinteistöhuolto
Yksityistiet ja tieavustukset

Jätehuolto sekä vesi- ja viemärilaitos

Jätteiden keräys ja vastaanotto sekä jäteneuvonta
Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon
Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen
Talousveden laskutus

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Itsepalvelukirjasto
Järjestötyö
Kirjastopalvelut
Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset
Museopalvelut

Liikunta- ja vapaa-aikapalvelut

Kansalaisopisto
Leikkipuistot
Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset
Liikunta- ja elintapaneuvonta
Liikuntapaikat
Liikuntapalvelut

Lukiokoulutus

Aikuisille tarkoitettu lukiokoulutus
eLukio-koulutus
Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus
Lukiokoulutus
Maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistava koulutus
Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Maankäyttö ja kaavoitus

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen
Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen
Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen
Tontit ja toimitilat
Tonttijako
Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Nuorisopalvelut

Etsivä nuorisotyö
Nuorisotilat
Nuorisotyö
Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Perusopetus

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle
Koulukuljetus
Maahanmuuttajien valmistava opetus
Oppilaanohjaus
Osa-aikainen erityisopetus
Painotettu opetus
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki
Perusopetuksen oppilashuolto
Perusopetus
Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

Rakennusvalvonta

Maisematyölupa
Purkamislupa
Rajan näyttö ja rajankäynti
Rakennuslupa
Rakennusvalvonnan arkistopalvelut
Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös
Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Työllisyyspalvelut

Kuntouttava työtoiminta
Nuorten työpaja ja työpajat
Palkkatukityöllistäminen

Varhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus
Esiopetuksen oppilashuolto
Esiopetus
Hoitajan palkkaaminen kotiin
Tilapäinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen vuorohoito
Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Ympäristöpalvelut

Eläinlääkäripalvelut
Eläinsuojelu
Löytöeläinpalvelut
Ympäristönsuojelun palvelut
Ympäristöterveysvalvonnan palvelut

Yrittämisen palvelut

Kaupanvahvistus
Maaseutuyrittäjän palvelut
Toimitilojen vuokraus
Yritysneuvonta

päivitetty viimeksi: 05.07.2019 12:09
Anna palautetta
Sulje
Anna palautetta