Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Aineisto- ja tietopalvelu

Aineisto- ja tietopalvelu auttaa kuntalaisia julkisten asiakirjojen saatavuudessa ja käytössä.

Kunnanarkistossa säilytetään kunnan asiakirja-aineisto. Arkistosta saat käyttöösi tietoja ja asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Verkkoasiointi

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Kun otat Suomi.fi-viestit käyttöön, annat yleisen suostumuksen, että kaikki viranomaisviestit voidaan toimittaa sinulle sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Viranomaisen lähettämä viesti voi olla myös todisteellinen tiedoksianto, joka sinun on kuitattava vastaanotetuksi ennen kuin voit avata viestin. Viestien toimitustapaa voit muuttaa myöhemmin viestien asetuksissa.

Sinun on myös mahdollista lähettää viestejä viranomaiselle Viestit-palvelun avulla. Tämä ominaisuus ei ole kuitenkaan käytössä aivan kaikilla Viestit-palvelussa viestejä lähettävillä organisaatioilla.

Voit käyttää Suomi.fi-viestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa. Myös ensimmäisen käyttöönoton teet verkkopalvelun Viestit-osiossa. Käyttöönoton jälkeen pääset lukemaan viestejäsi ja kirjoittamaan viestejä, kun tunnistaudut Suomi.fi-verkkopalveluun. Valitse sen jälkeen verkkopalvelun valikosta Viestit-osio. Voit ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Yhteystiedot

Utajärven Asiointipiste

Utajärven kunnan asiointipisteessä saat neuvontaa ja opastusta Utajärven kunnasta, ja kunnan tarjoamista palveluista, sekä Kelan ja TE-toimiston avustavaa asiakaspalvelua. Asiointipisteestä saat mm. kunnan, Kelan ja TE-toimiston lomakkeita ja hakemuksia ja voit myös palauttaa kuntaan osoitetut asiakirjat. Voit myös saada kopioita ja tulosteita (maksullinen).

Kelan avustava asiakaspalvelu tarkoittaa, että saat Asiointipisteestä muun muassa Kelan lomakkeita ja apua niiden täyttämiseen, yleistä neuvontaa ja tukea Kelan verkkopalvelun käyttöön. Voit myös palauttaa Kelan hakemukset ja liitteet Asiointipisteeseen, josta ne postitetaan eteenpäin. Utajärven kunnan asiointipisteessä ei ole käytössä Kelan asiakastietoja.

Asiointipisteessä on yksi asiakaspääte, jolla voit käyttää mm. Kelan sähköisiä palveluita itsenäisesti, tai palvelusihteerin opastuksella.

Poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta voidaan varata aika poliisin lupapalveluun mm. passin ja henkilökortin hakua varten tai ajokortin uusimista varten. Lähimmät Poliisin lupapalvelupisteet ovat Limingassa ja Oulussa.

Asiointipisteeseen voi palauttaa myös Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaalipalvelujen hakemuksia ja maaseutuviranomaisen asiapapereita.

Kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää etäpalvelulaitteita asioidessaan mm. TE-toimiston, Kelan, talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Asiakas sopii ajan haluamansa toimijan kanssa ja he tekevät Asiointipisteeseen etäpalvelulaitevarauksen. Etäyhteyksin järjestetään mm. TE- toimiston pitämiä infotilaisuuksia määrätyille kohderyhmille.

Puhelin

+3588558755700

Sähköposti

asiointipiste@utajarvi.fi

Käyntiosoite

Vanhatie 46
91600 UTAJÄRVI

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 15:00

Lomakkeet

Tietopyyntö/asiakirjatilaus kunnanarkistosta

Lomakkeella voit pyytää tietoja tai tehdä asiakirjatilauksen Utajärven kunnanarkistosta.

Lomakkeen toimitustiedot

Vanhatie 46
91600 UTAJÄRVI

Rakennusvalvonnan arkistopalvelun tilauslomake

Rakennusvalvonnan arkistoon ja rakennuksiin liittyvien asiakirjojen tilauslomake.

Lomakkeen toimitustiedot

Vanhatie 46
91600 UTAJÄRVI

Tutkimuslupahakemus

Voit hakea tutkimuslupaa Utajärven kunnalta tällä lomakkeella. Utajärven kunta antaa tietoja hallussaan olevista asiakirjoista, sekä antaa niitä tutkittavaksi kuntalaisille, virkamiehille, yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, opiskelijoille ja muille tiedontarvitsijoille.

Suurin osa asiakirja-aineistosta on julkista ja vapaasti käytettävissä. Mahdollinen salassapito perustuu aina lainsäädäntöön. Salassa pidettävien asiakirjojen käyttö tutkimusaineistona ja kopioiden luovuttaminen julkisista ja salassa pidettävistä 100 vuotta vanhoista ja sitä nuoremmista henkilörekistereistä edellyttää käyttötarkoituksen selvittämistä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, henkilötietolaki 523/1999 sekä erityislait).

Yleensä hyväksyttävä käyttötarkoitus salassa pidettävien tietojen saamiseksi on mm. sukututkimus. Sitä vastoin esim. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoja voidaan antaa vain tieteelliseen tutkimukseen tai tilastointiin.

Lomakkeen toimitustiedot

Vanhatie 46
91600 UTAJÄRVI
Sivun sisältö tuotu Suomi.fi-palvelusta 17.02.2020 20:50
siirry suomi.fi palveluun