Ohita päävalikko
Takaisin etusivulle
Avaa päävalikkoSulje päävalikko  
Ohita sivuvalikko

Aineisto- ja tietopalvelu

Aineisto- ja tietopalvelu auttaa kuntalaisia julkisten asiakirjojen saatavuudessa ja käytössä.

Kunnanarkistossa säilytetään kunnan asiakirja-aineisto. Arkistosta saat käyttöösi tietoja ja asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä.

Pikalinkit:

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudestahttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Lomakkeet

Tietopyyntö tai asiakirjatilaus kunnanarkistosta

Lomakkeella voit pyytää tietoja tai tehdä asiakirjatilauksen Utajärven kunnanarkistosta.

Lomakkeen toimitustiedot

Utajärven Asiointipiste
Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Liitteet ja lisätietolinkit

Asiakirjojen sekä aineisto- ja tietopalvelun hinnasto

Tutkimuslupahakemus

Voit hakea tutkimuslupaa Utajärven kunnalta tällä lomakkeella. Utajärven kunta antaa tietoja hallussaan olevista asiakirjoista, sekä antaa niitä tutkittavaksi kuntalaisille, virkamiehille, yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, opiskelijoille ja muille tiedontarvitsijoille.

Suurin osa asiakirja-aineistosta on julkista ja vapaasti käytettävissä. Mahdollinen salassapito perustuu aina lainsäädäntöön. Salassa pidettävien asiakirjojen käyttö tutkimusaineistona ja kopioiden luovuttaminen julkisista ja salassa pidettävistä 100 vuotta vanhoista ja sitä nuoremmista henkilörekistereistä edellyttää käyttötarkoituksen selvittämistä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, henkilötietolaki 523/1999 sekä erityislait).

Yleensä hyväksyttävä käyttötarkoitus salassa pidettävien tietojen saamiseksi on mm. sukututkimus. Sitä vastoin esim. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasasiakirjoja voidaan antaa vain tieteelliseen tutkimukseen tai tilastointiin.

Lomakkeen toimitustiedot

Utajärven kunta, Kirjaamo
Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Rakennusvalvonnan arkistopalvelun tilauslomake

Rakennusvalvonnan arkistoon ja rakennuksiin liittyvien asiakirjojen tilauslomake.

Lomakkeen toimitustiedot

Utajärven kunta, rakennusvalvonta
Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Liitteet ja lisätietolinkit

Asiakirjojen sekä aineisto- ja tietopalvelun hinnasto

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Voit pyytää tällä lomakkeella Utajärven kunnalta omien rekisteritietojesi tarkastusta.

Lomakkeen toimitustiedot

Utajärven kunta, tietosuojavastaava
Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Liitteet ja lisätietolinkit

Tietosuoja Utajärven kunnan palveluissa

Rekisteritietojen oikaisu-, täydennys- tai käytönrajoituspyyntö

Voit pyytää tällä lomakkeella Utajärven kunnalta omien rekisteritietojesi oikaisua, täydennystä ja/tai käytön rajoittamista.

Lomakkeen toimitustiedot

Utajärven kunta, tietosuojavastaava
Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Liitteet ja lisätietolinkit

Tietosuoja Utajärven kunnan palveluissa
Sivun sisältö tuotu Suomi.fi-palvelusta 03.04.2023 07:27
siirry suomi.fi palveluun

Käytämme evästeitä sivuston toiminnoissa, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen ja liikenteen analysointiin.
Tietoa sivustosta