Digituki

Utajärven kunta tarjoaa digitukea ja sähköisen asioinnin neuvontaa kuntalaisille useissa kunnan toimipisteissä, mm. kirjastolla ja Asiointipisteessä. Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Digituessa noudatetaan Digi- ja väestötietoviraston antamaa eettistä ohjeistusta.

Neuvonta ja opastus kunnan sähköisissä palveluissa

Sähköisen asioinnin mahdollisuus on käytettävissä useissa kunnan palveluissa. Sähköinen asiointi mahdollistaa asioinnin tai asian vireillepanon ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköinen asiointi on yleensä myös helpoin ja nopein tapa hoitaa asioita. Kaikki eivät pysty käyttämään palveluita itsenäisesti ilman opastusta. Digituki auttaa heitä, jotka tarvitsevat tukea tai opastusta asiointiin. Kunnan velvollisuutena on sähköisten asiointipalveluiden järjestäjänä toteuttaa riittävä tuki palveluiden käyttöön ja tarjota sitä aktiivisesti asiakkailleen toimivaltansa rajoissa.

Utajärven Asiointipisteen digituki

Asiointipisteen asiakaspäätteellä voit asioida sähköisesti sekä Kelan että TE-toimiston palveluissa, ja tarvittaessa henkilökunnalta on saatavilla yleistä opastusta ja neuvontaa sähköisessä asioinnissa.

Digituki ajanvarauksella

Utajärven kunta tarjoaa myös digitukea kuntalaisille ajanvarauksella. Kuntalainen voi varata ajan tapaamiseen, jossa hän saa neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen, tabletin tai sähköisten palvelujen käyttöön. Ajanvarauksen digitukitapaamiseen voi tehdä myös kirjastolla asioinnin yhteydessä tai soittamalla.

Digitukea Utajärven kirjastossa

Utajärven kirjastossa saa opastusta kirjaston omien sähköisten palveluiden, kuten e-aineistojen, verkkokirjaston, omatoimikirjaston ja asiakaskoneiden käyttöön osana kirjaston päivittäistä asiakaspalvelua. Lisäksi kirjastolta saa apua myös tiedonhaussa ja asiakkaan oman laitteen peruskäyttöön ilman ajanvarausta.

Päätelaitteiden lainaaminen

Kuntalainen voi lainata päätelaitteen Utajärven kirjastolta. Lainattava päätelaite soveltuu mainiosti esimerkiksi omatoimiseen harjoitteluun, Internetin selailuun ja sähköisiin palveluihin tutustumiseen. Lainattavat päätelaitteet ovat IPad-tabletteja, ja niitä on lainattavissa rajallinen määrä (2 kpl).

Pikalinkit:

Kehitä digitaitojasi:

Tausta ja lainsäädäntö

Digituen kautta voit saada neuvoja ja apua tietokoneen, matkapuhelimen, tabletin tai muun mobiililaitteen sekä sähköisten palvelujen käyttöön. Tuki voi olla laitteiden tai palvelujen käytön kursseja, neuvontatilaisuuksia tai henkilökohtaista apua. Digituen antaja määrittelee, miten ja millaista apua tarjoaa. Digitukea annetaan tapauskohtaisesti asiakkaan omalla laitteella tai digituen antajan laitteella. Digituen antajaan voi ottaa yhteyttä verkossa, puhelimitse tai tulemalla paikan päälle.

Tukea antava henkilö voi opastaa sähköisessä asioinnissa, palvelujen löytymisessä ja laitteiden peruskäytössä, mutta digituki ei yleensä tarkoita viallisten laitteiden korjaamista. Tukea antava henkilö ei saa asioida puolestasi tai käsitellä esimerkiksi palvelujen käyttöön tarvittavia pankki- tai muita tunnuksia. Älä kerro omia tunnuksiasi tukea antavalle henkilölle.

Tukea voivat antaa esimerkiksi asiointipisteet, yhteispalvelupisteet, kansalais- ja työväenopistot, kirjastot, vertaisopastajat, vapaaehtoiset, yhdistykset, järjestöt tai yritykset. Digituesta saatetaan käyttää myös erilaisia nimityksiä, kuten esimerkiksi digineuvonta tai digiopastus.

Verkkoasiointi

Digituen sähköinen ajanvaraus

Utajärven kunta tarjoaa kuntalaisille digitukea ajanvarauksella. Utajärven kirjastolla digitukea saa myös ilman ajanvarausta. Voit varata ajan kunnan digineuvojan tarjoamaan digitukitapaamiseen Utajärven kunnan sähköisen ajanvarauspalvelun kautta. Ajanvarauksen digitukitapaamiseen voi tehdä myös kirjastolla asioinnin yhteydessä tai soittamalla.

Verkkoasiointi

Yhteystiedot

Utajärven Asiointipiste

Utajärven kunnan asiointipisteessä saat neuvontaa ja opastusta Utajärven kunnasta, ja kunnan tarjoamista palveluista, sekä Kelan ja TE-toimiston avustavaa asiakaspalvelua. Asiointipisteestä saat mm. kunnan, Kelan ja TE-toimiston lomakkeita ja hakemuksia ja voit myös palauttaa kuntaan osoitetut asiakirjat. Voit myös saada kopioita ja tulosteita (maksullinen).

Kelan avustava asiakaspalvelu tarkoittaa, että saat Asiointipisteestä muun muassa Kelan lomakkeita ja apua niiden täyttämiseen, yleistä neuvontaa ja tukea Kelan verkkopalvelun käyttöön. Voit myös palauttaa Kelan hakemukset ja liitteet Asiointipisteeseen, josta ne postitetaan eteenpäin. Utajärven kunnan asiointipisteessä ei ole käytössä Kelan asiakastietoja.

Asiointipisteessä on yksi asiakaspääte, jolla voit käyttää mm. Kelan sähköisiä palveluita itsenäisesti, tai palvelusihteerin opastuksella.

Poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta voidaan varata aika poliisin lupapalveluun mm. passin ja henkilökortin hakua varten tai ajokortin uusimista varten.

Kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää etäpalvelulaitteita asioidessaan mm. TE-toimiston, Kelan, talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Asiakas sopii ajan haluamansa toimijan kanssa ja he tekevät Asiointipisteeseen etäpalvelulaitevarauksen. Etäyhteyksin järjestetään mm. TE- toimiston pitämiä infotilaisuuksia määrätyille kohderyhmille.

KELAlle toimitettavat kirjeet voi myös jättää Asiointipisteen postilaatikkoon, joka sijaitsee rakennuksen päätyseinässä.

Perjantaisin asiointi vain ajanvarauksella.

Puhelin

+358858755700

Sähköposti

asiointipiste@utajarvi.fi

Käyntiosoite

Vanhatie 1
91600 UTAJÄRVI

Aukioloajat

Asiointipiste ja puhelinpalvelu on avoinna:Maanantai 09:00 - 15:00
Tiistai 09:00 - 15:00
Keskiviikko 09:00 - 15:00
Torstai 09:00 - 15:00

Poikkeusaukioloajat

Kesällä suljettuna 26.6-28.7.

Utajärven kirjasto

Utajärven kirjasto sijaitsee Utajärven kirkonkylällä. Kirjasto toimii osittain omatoimikirjastona. Kirjastorakennuksen on suunnitellut arkkitehti H. Pyykkönen Suomussalmelta ja se on valmistunut vuonna 1987.

Puhelin

Kirjaston asiakaspalvelu
+358504440029

Kirjaston vastuuhenkilö
+358504437583

Sähköposti

kirjasto@utajarvi.fi

Käyntiosoite

Koulutie 1
91600 UTAJÄRVI

Verkkoasiointi

Kirjasto Facebookissa

Aukioloajat

Henkilökunta paikallaMaanantai 11:00 - 18:00
Tiistai 11:00 - 16:00
Keskiviikko 11:00 - 16:00
Torstai 11:00 - 18:00
Perjantai 11:00 - 16:00
Omatoimikirjasto käytettävissä joka päivä 9.00 - 21.00