Kunnan viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Utajärven kunnan kotisivuilla kunnan virallisella ilmoitustaululla julkaistaan ne ilmoitukset, jotka lainsäädäntö edellyttää julkaistavaksi.
Julkiseksi asetettavat ilmoitukset ja kuulutukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne Utajärven kunnan kotisivuilla Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset -julkaisupalvelussa.
Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat on luettavissa Utajärven kunnan kotisivuilla Esityslistat ja pöytäkirjat -julkaisupalvelussa.
Julkiseksi asetettavat viranhaltijapäätökset julkaistaan Utajärven kunnan kotisivuilla Viranhaltijapäätökset -julkaisupalvelussa.
Kunnan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee Utajärven Asiointipisteessä osoitteessa Vanhatie 1, 91600 Utajärvi.

Toimi näin

Voit lukea ilmoitukset, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset verkkopalveluista. Tai vieraile Asiointipisteessä, jossa sijaitsee virallinen ilmoitustaulu.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:
• kuntastrategia
• hallintosääntö
• talousarvio ja -suunnitelma
• tilinpäätös
• tarkastuslautakunnan arviointikertomus
• tilintarkastuskertomus
• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset
• konserniohje
• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet
• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Kuntalakihttp://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

Verkkosivu

Viranhaltijapäätökset

Utajärven kunnan viranhaltijapäätökset julkaistaan Dynasty -julkaisupalvelussa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Utajärven kunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Dynasty -julkaisupalvelussa.

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Utajärven kunnan viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan Dynasty -julkaisupalvelussa.